لطفا از طریق صفحه ساز سربرگ خود را ایجاد و تنظیم نمایید!

Month: خرداد ۱۳۹۸

شریعتی معلم انقلابی که از نو باید شناخت بازنشر فایل صوتی  سخنرانی دکتر احسان شریعتی  با عنوان «شریعتی معلم انقلابی که از نو باید شناخت» به تاریخ ۲۶ دی  ۱۳۹۷ این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: شریعتی معلم انقلابی که از نو باید شناخت منبع: https://t.me/sokhanranihaa > > > >

نقد و بررسی کتاب هیدگر، از طریق پدیدارشناسی به سوی تفکر محمد جواد صافیان کتاب “هیدگر، از طریق پدیدار شناسی به سوی تفکر” اولین اثر تفسیری – تحلیلی سیر تفکر هیدگر به زبان انگلیسی و تنها اثر به این زبان است که حاوی مقدمه ای است از هیدگر که در جواب پرسش های نویسنده از […]

تحلیل فرآیند آفرینش معنا در نشانه شناسی با رویکرد پدیدارشناختی و نظریه پیچیدگی   کامران پاک نژاد مرتضی بابک معین رویکرد یا نگرش سیستمی در دهه های اخیر همواره به عنوان ابزاری کارآمد، مکمل مطالعات تخصصی پدیده های مختلف در حوزه های گوناگون دانش بوده است و موجب درکی جامع و چندوجهی از چرایی و […]

پدیدارشناسی هوسرل؛ «ایده آلیسم محض» یا «ایده آلیسم استعلایی»؟ فهیمه دهباشی حمیدرضا آیت اللهی ایده آلیسم بودن پدیدارشناسی استعلایی هوسرل یک موضوع فلسفی خاص نیست بلکه یک نظریه در میان نظریه ها به عنوان یک علم انضمامی است که در حوزه های خاص قابل اثبات است. این ایده آلیسم وجود عالم واقعی و عالم طبیعت […]

چگونه خورشید را از آسمان حذف کردیم؟ (گفتگو با دکتر بیژن عبدالکریمی) و به نظر شما هر کس چرایی زندگی خودش را چگونه انتخاب می کند؟ من فکر می کنم مهم ترین کلید واژه در این پرسش در واقعی کلمه چرایی است، خود چرایی یعنی چه؟ ما با چرایی های بسیار زیادی مواجه هستیم، مثلا […]

تفکر و امر احاطه کننده دکتر بیژن عبدالکریمی در سنت تفکر متافیزیکی، اندیشیدن و معرفت حاصل صرف فعالیت های منطقی و ذهنی بشر است و درستی نتیجه ناشی از کاربرد درست قوای ذهنی و اعمال صحیح اصول، قواعد و روش های مناسب شناخت، همچون اصول و قواعد متعلق یا روش های تجربی. در روزگار ما […]

بررسی مفهوم عدم در فلسفه هایدگر و نیشیدا حسین قسامی محمد اصغری موضوع این مقاله بررسی مفهوم عدم در تفکر هایدگر و نیشیدا است. هایدگر، که میراث دار فلسفه غرب است، در کتاب متافیزیک چیست به نحو بنیادین به مسئله عدم می پردازد. به عقیده او مفهوم عدم نه تنها از مفهوم نفی شدگی ناشی […]

معرفی کتاب «پیشگامان نقد ادبی در ایران» پل اسپراکمن ترجمه دکتر محمد دهقانی نقد ادبی، به معنای اصیل آن، در تاریخ نقد ادبی در ایران کمتر دیده می شود؛ این امر مؤید سخن پارسی نژاد (ص ۲۶۵) است که در نخستین جمله پی گفتار می گوید: «نقد ادبی، به مفهوم علمی و اروپایی آن، در […]

حکمت اسلامی – ترجمه و تفسیر قرآن کریم (۱۵)   گفتارهایی از حامد درودیان در بررسی تطبیقی ترجمه های آیات قرآن کریم   این ترجمه و تفسیرها را از اینجا گوش کنید:   1- ترجمه سوره نمل (۲۷) – آیه ۱ – ۱۰ ۲- ترجمه سوره نمل (۲۷) – آیه ۱۱ – ۲۰ ۳- ترجمه […]

گفتگویی از سودابه فضایلی با “صادق هدایت” اشاره: من بعد از ده سالی، در مهر ۵۶ به تهران برگشتم و چند ماهی در تئاتر چهارسو کار می کردم. صدرالدین زاهد، نمایشی بر مبنای کاری از هدایت به صحنه برد و من این مصاحبه را با هدایت نوشتم تا در کتابی که قرار بود از این […]