Tag: آدورنو

جایگاه هنر در فلسفۀ آدورنو فرزان سجودی آدورنو نقش تعیین کننده ای در تغییر علائق هورکهایمر و مؤسسه مطالعات اجتماعی و دور کردن اهالی مکتب فرانکفورت از دلمشغولی های سیاسی و اقتصادیِ دهه ۱۹۳۰ بازی کرد. او به شیوۀ خود، معنای نظریۀ انتقادی را تغییر داد. این آدورنو بود که در واکنش به شیوۀ خود، […]

سخنرانی مراد فرهادپور در جمع دانشجویان دانشگاه تهران با عنوان “فرهنگ، فضا، و شهر” سخنرانی مراد فرهادپور در جمع دانشجویان شهرسازی این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: قسمت اول (فرهنگ و فضا و شهر) قسمت دوم (پرسش و پاسخ ها)       مسئلۀ برجسته شدن مکان در اندیشه و سیاست عصر حاضر در […]

مکتب فرانکفورت، مکتب اندیشمندان تیزبین Die Frankfurter Schule   این بحث در مورد مکتب فرانکفورت Frankfurter Schule است که بیش از هر چیز، به خاطر ارائه برنامه‌ای که «نظریهٔ انتقادی جامعه» خوانده می‌شود، شهرت یافته‌است. هدفِ نظریه انتقادی Kritische Theorie که تأثیر شگرفی بر اندیشه سیاسی و اجتماعی قرن بیستم بر جای گذاشت رها ساختن […]