Tag: آلبر کامو

نان و آزادی آلبر کامو اگر همه خشونتها و تعدی های گوناگونی را که در برابر چشم ما وجود دارد جمع کنیم، به دورانی می رسیم که در اروپای زندانساز و زندانبان، جز خود محافظان زندانها هیچ کس در آزادی به سر نمی برد. آن گاه همین زندانبانها نیز همدیگر را زندانی می کنند، و […]

اسپانیا و فرهنگ آلبر کامو ترجمه مصطفی رحیمی امروز ما پیروزی تازه و نیروبخش دمکراسی را جشن می گیریم. اما این همان پیروزی است که دموکراسی برضد اصول اساسی خود به دست آورده است. اسپانیای فرانکو با شتاب هرچه تمامتر در معبد گرم فرهنگی و تربیت تشرف حاصل کرده و اسپانیای «سروانتس» و «اونامونو» بار […]

درس‌گفتار آلبر کامو از رامین جهانبگلو (انجمن فلسفی آگورا) جلسه چهارم:  کامو و نقش اخلاقی   این درس گفتار را از اینجا گوش کنید: کامو و نقش اخلاقی   توضیح سایت انجمن فلسفی آگورا پیرامون درس‌گفتار آلبر کامو : درچهاردهمین فصل از سلسله جلسات آگورا پیرامون آثار و اندیشه های آلبر کامو، نویسنده-فیلسوف فرانسوی گفتگو میکنیم. رامین جهانبگلو […]

درس‌گفتار آلبر کامو از رامین جهانبگلو (انجمن فلسفی آگورا) جلسه اول:  ترور، انقلاب و عصیان در اندیشۀ آلبر کامو   این درس گفتار را از اینجا گوش کنید: ترور، انقلاب و عصیان در اندیشۀ آلبر کامو   توضیح سایت انجمن فلسفی آگورا پیرامون درس‌گفتار آلبر کامو : درچهاردهمین فصل از سلسله جلسات آگورا پیرامون آثار و اندیشه های […]

  تحلیلی از نمایشنامه “شهربندان” آلبر کامو، نمایش های مورالیته و اخلاقیات معصومه بوذری نمایشنامه ی “شهربندان” (LÉtat de siège) اثر آلبر کامو (Albert Camus – ۱۹۱۳-۱۹۵۷)، که در سال ۱۹۴۸ منتشر شده است، از جهت شخصیت پردازی، تا حدودی یادآور نمایشنامه هایی است که در قرون وسطی، تحت عنوان “مورالیته” (اخلاقی) به نمایش درمی […]