Tag: آموزش جامعه شناسی

چه آموزشی، آگاهی بخش است؟ در نسبت آموزش جامعه شناسی و رهائی بخشی اجتماعی فایل صوتی سخنرانی دکتر سارا شریعتی چه آموزشی، آگاهی بخش است؟ در نسبت آموزش جامعه شناسی و رهائی بخشی اجتماعی سه شنبه ۱۳ آذر ۹۷   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: سخنرانی دکتر سارا شریعتی   منبع: https://t.me/sokhanranihaa > > […]