Tag: آپوکالیپس

کیفیت بازتاب آپوکالیپس در گذار از عصر اسطوره به حماسه فتانه صادقیان دکتر محمد شفیع صفاری دکتر سید علی قاسم زاده یکی از مؤلفه های مشترک متون دینی و عرفانی “مکاشفه” یا “آپوکالیپس” است. بازتاب آپوکالیپس در خلال متون دینی، حماسی، عرفانی و اساطیری ملل مختلف نشانه ی حضور ژرف و نقش کم نظیر عناصر […]