Tag: آژاکس

آژاکس برنده است یا بازنده؟ گفتگو با قطب الدین صادقی و آتیلا پسیانی، دو کارگردان آژاکس   نمایش: – برای شروع مطلب از هر دو کارگردان نمایشنامه آژاکس خواهش می کنیم توضیه دهند که به چه دلیل نمایشنامه ی آژاکس را در این روزگار، در این موقعیت و در فضای امروز برای نمایش انتخاب کرده […]

  تراژدی های استراتژیک، تراژدی آژاکس سال ۱۳۸۷، در سالگرد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ مطلبی تحت عنوان «رمزگشایی از کودتای ۲۸ مرداد با نگاهی به شرایط امروز» منتشر شد. در این گزارش، پیش بینی شده بود که دشمن بر آن است تا کودتای آژاکس را در قالب یک پروژه ی براندازی شبه قانونی در انتخابات […]