Tag: آگاهی یا امید

آگاهی یا امید فایل صوتی سخنرانی دکتر سوسن شریعتی موضوع: آگاهی یا امید مؤسسه فردای پارس (مشهد) به تاریخ ۱۸ فروردین ۹۸ در شرایطی که از امید قدسی زدایی شده است امید به مثابه یک پروژه مطرح می شود؛ که باید توام با شناخت و مسئولیت باشد: شناخت دقیق از  ابعاد و اجزای مسائل اصلی جامعه […]