Tag: آیا انسان پیروز خواهد شد

از مجموعۀ جملات قصار   آیا انسان پیروز خواهد شد؟  اریک فروم   به انتخاب: م. بوذری   1- (ص۸) آزادی فقط جایی وجود دارد که خرد و راستی باشد. ۲- (ص۱۲) ما همه از جنگی که ما را نابود کند رویگردانیم و همه می خواهیم مفهوم حیثیت انسانی و فردیت در دنیا زنده بماند. […]