Tag: آینده جهان

جهان پساکرونا: سناریوهای پیش رو دکتر ناصر فکوهی تصویر و نام نشان این یا آن رئیس جمهور، هنرپیشه معروف، شاهزاده، سرمایه‌دار بزرگ و سلبریتی که به بیماری کرونا ویروس گرفتار شده و این خود به موضوعی برای به نمایش گذاشته شدن بیشتر او بوده، از یک لحاظ، می‌تواند به مثابه تصویر درختی باشد که جنگلی […]