Tag: اثر گشوده

اومبرتو اکو و نشانه‌شناسی دکتر محمد ضیمران اولین اقدام اکو در جهت تدوین زیبایی شناسی مدرن و شورش علیه زیبایی شناسی مدرسی کتابی بود موسوم به اثر گشوده (Opera Aperta) که در سال ۱۹۶۲ در ایتالیا منتشر شد . در این کتاب مناسبت میان فرهنگ نخبه گرا و فرهنگ مردمی از دید هنری و زیبایی […]