Tag: اخلاق و علم

اخلاق و علم دکتر رضا داوری اردکانی از قرن هجدهم تاکنون این پرسش که “آیا از علم، اخلاق برمی آید یا نه؟” مطرح بوده است. گمان می کنم اگر کسی از افلاطون یا ابن سینا چنین پرسشی می کرد، آن دو بزرگ نه آری می گفتند و نه پاسخ منفی می دادند. شاید گمان شود […]