Tag: اخلاق و هنر

اخلاق در رمان در گفتگو با دکتر رضا داوری   رابطه اخلاق با هنر و یا کلی تر بگوییم اخلاق و زیبایی، پرسش بسیار قدیمی است که در حکمت یونانی و بخصوص در آثار افلاطون و ارسطو آشکارا بازتاب دارد. همواره این سؤالات مطرح بوده است که:آیا حذف بخش هایی از آثار و پدیده های […]