Tag: ادبیات نمایشی

گروه هنرمندان: عرفان پهلوانی نیک‌بختی تو در گروی نیک‌بختی مردم و میهنت است؛ جز این هر خنده‌ات را دیو اندوه در کمین خواهد بود. (از آرش نامه؛ عرفان پهلوانی) عرفان پهلوانی کارشناس ارشد ادبیات نمایشی کارشناس نمایش-بازیگری دارای مدرک آموزشی از OKFT بنیان­گذار و مدیر پیشین دپارتمان رسانه­ های دیداری و شنیداری دانشکده خبر مدرس […]

«بررسی اجتماعی ادبیات نمایشی در ایران» سخنرانی دکتر فریندخت زاهدی در صد و چهاردهمین نشست یکشنبه های انسان شناسی و فرهنگ با موضوع «بررسی اجتماعی ادبیات نمایشی در ایران» زمان: ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۱۶ تا ۱۹ مکان: خیابان ولیعصر، خیابان دمشق، پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: […]