Tag: ادبیات

بررسی آینده ادبیات در عصر تصویر گفتگو با دکتر حسین پاینده بنابر گفته ی برخی از منتقدین و نظریه پردازان، «شعر، داستان و به طور کل ادبیات» به عنوان یکی از مهم ترین گونه های تاریخ هنر، به پایان راه خود رسیده است؟ آقای دکتر شما در مقام یک منتقد ادبی آیا به این نظریه […]

از ادبیات تا ادبیّت – نسبت فرمالیسم با تعهدگریزی در ادبیات گفتگو با شهریار زرشناس -با خواندن آثار شما در زمینه ادبیات در میابیم که مایلید تعهد را جزو اصول ادبیات بدانید. تعهد که از سالهای پیش از دهه ۴۰ نزد پورقمی، گلسرخی، شریعتی و … مطرح بود ناگهان در آثار شما شأنی مرکزی می […]

گاهی که هنر از تاریخ عقب می افتد معصومه بوذری فرض کنیم فردا، یکی از ثروتمندترین شخصیت های جهان، بیاید ایران، همه ی هنرمندان نقاش، حجم پرداز، معمار و موسیقی دان، خطاط و ادیب و شاعر را گردهم آورد و بگوید: «می خواهم اگر طالب هستید از امروز با من همراه شوید و در طول […]

    آذر نفیسی آشنایی زدایی در ادبیات  ادعای اصلی فرمالیست ها این بود که قصد داشتند ادبیات و هنر را از مقولات بیرون از دایره ی ادبیات و هنر (مثل فلسفه، علوم اجتماعی، سیاست، و غیره …) دور نگاه دارند. مسأله ی اصلی آنها این بود که هنر را به قول خودشان “علمی” کنند. […]