Tag: ارسطو

ادبیات: ارسطو، فلسفه هنر و ادبیات رضا سید حسینی “آلن” می گوید: «در فلسفۀ افلاطون، چیزی  افراطی و حتی قهری هست. این فلسفه، فلسفۀ آدم ناراضی است؛ یعنی ناراضی از خویشتن. می بایست به “مثال” ناب فکر کرد و نمی شود. دانستن اینکه نمی شود و دانستن اینکه باید بشود. چنین است وضع ناپایداری که […]

تحلیلی از کاربرد مفهوم “جوهر” در فلسفه ارسطو محمدعلی اژه ای رضا ماحوزی بنا به ادعای مورخان فلسفه، ارسطو نخستین کسی است که در باب جوهر بتفصیل سخن گفته است. وی در کتابهای مقولات، متافیزیک و فیزیک به سه منظور متفاوت مسئله جوهر را تحلیل کرده است. در مقولات پس از بررسی اقسام موضوع و […]

متافیزیک دربارۀ چیست؟ پرسشِ “وجود [داشتن] چیست؟” دکتر محمد مهدی اردبیلی متافیزیک ارسطو یکی از مهم ترین آثار فلسفی تاریخ، و بی شک بزرگترین متن فلسفی دوران باستان است که برای حدود ۲۰۰۰ سال تأثیرگذارترین و پرارجاع ترین متن فلسفی در حوزه فلسفه اروپایی و به ویژه فلسفه اسلامی محسوب می شود. حتی پس از […]

تحلیل و ارزیابی رهیافت های گوناگون در رابطه ذهن و بدن و نظر غالب ارسطو دکتر مهدی دهباشی نسرین شجاعی  مسأله رابطه ذهن و بدن یکی از مسائلی است که فلاسفه و دانشمندان همواره به آن توجه داشته اند. هرچند برای پیشینیان نیز روشن بود که در انسان، دو نوع متفاوت از حالات و رویدادها […]

علوم انسانی با پایان متافیزیک پدید آمد دکتر سید حمید طالب زاده افلاطون حاکم مناسب برای شهر را فیلسوف می دانست. در یونان فلسفه توأم با اندیشه سیاسی بوده است. فیلسوفان مابعدالطبیعه، اهتمام فراوانی به اندیشه سیاسی داشته اند. اندیشه فیلسوفان یونان آمیخته با سیاست بوده است. افلاطون در مهمترین کتابش یعنی جمهور، به علم، […]

متافیزیک درباره چیست؟ واسیلیس پولیتیس ترجمه: دکتر محمدمهدی اردبیلی   مقدمه مترجم: متافیزیک ارسطو یکی از مهم‌ترین آثار فلسفی تاریخ، و بی‌شک بزرگترین متن فلسفی دوران باستان است که برای قریب به ۲۰۰۰ سال تاثیرگذارترین ‌متن فلسفی به شمار می‌رفت و پرارجاع‌ترین اثر فلسفی در حوزۀ فلسفه اروپایی و به‌ویژه اسلامی محسوب‌ می‌شد. حتی پس […]

قانون و خشونت: قدرت حاکم و حیات برهنه جورجو آگامبن یونانیان برای بیان آنچه ما از کلمه «زندگی» می فهمیم واژۀ واحدی نداشتند. آنان از دو واژه سود می جستند که، هرچند قابل ردگیری به یک ریشه لغوی مشترک اند، لیکن به لحاظ معناشناسی و ریخت شناسی متمایزند: zoe ، که مبین واقعیت ساده وجود […]

زیبایی شناسی ارسطو (۱) ولادیسلاو تاتار کویچ   سید جواد قلدرسکی شادی حدادپور در مباحث فلسفه هنر و زیبایی شناسی در ایران، بنا به علت نامعلوم! همواره ارسطو نادیده گرفته شده است. حتی در دانشگاه ها، واحد های درسی ارائه شده در رشته فلسفه هنر نیز از این روال تبعیت می کنند. علت هرچه باشد، […]

زیبایی شناسی ارسطو ولادیسلاو تاتار کویج سید جواد فندرسکی  شادی حدادپور خیابان بخش دوم و پایانی در این مقاله موضوعات زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت: ۱- هدف هنر ۲- استقلال هنر و حقیقت هنری ۳-معیارهای هنر ۴- مفهوم زیبایی ۵- زیبایی و قابلیت ادراک نظم ۶- نسبت، اندازه و دامنه ۷- ویژگی زیبایی ۸- […]

تمایز فلسفه ابن سینا و ارسطو به روایت کتاب تهافت ابن رشد سید محمد علی دیباجی درباره هویت و ماهیت فلسفه ابن سینا سه مسأله مهم را می توان مطرح ساخت: نخست آنکه آیا این فلسفه ادامه فلسفه ارسطوست؟ دوم آنکه اگر چنین است، چه نوع ادامه ای است؛ شرح است یا بسط؟ و مسأله […]