Tag: اریک فروم

از مجموعۀ جملات قصار   جامعۀ سالم  اریک فروم   به انتخاب: م. بوذری   1-(ص۳۰) آنچه طرز تفکر افراد یک جامعه را به بیراهه می کشاندتأیید عمومی افکار و تصورات آنان است. ۲-(ص۳۵) بشر می تواند هم آزاد و هم بنده وار زندگی کند، می تواند جنگجو و صلح دوست یا استثمارگر و راهزن […]

از مجموعۀ جملات قصار زبان از یاد رفته  اریک فروم   به انتخاب: م. بوذری   1- (ص۱۳) ما واقع بینانی هستیم که برای هر نوع اتومبیل خود نام ویژه ای برگزیده ایم اما برای بیان پردامنه ترین تجربه عاطفی خود تنها از واژۀ “عشق” استفاده می کنیم. ۲- (ص۱۳) برای درک رویاهای خود، اساطیر […]

از مجموعۀ جملات قصار هنر عشق ورزیدن  اریک فروم   به انتخاب: م. بوذری   1-  (ص۲۱) بشر در کودکی خود با طبیعت، احساس یگانگی می کند؛ اما به مرور زمان از طبیعت دور میشود. ۲-  (ص۲۶) مسلما نباید با تساوی زنان مخالفت کرد اما جنبه های مثبت این علاقه به تساوی نباید ما را […]

از مجموعۀ جملات قصار   آیا انسان پیروز خواهد شد؟  اریک فروم   به انتخاب: م. بوذری   1- (ص۸) آزادی فقط جایی وجود دارد که خرد و راستی باشد. ۲- (ص۱۲) ما همه از جنگی که ما را نابود کند رویگردانیم و همه می خواهیم مفهوم حیثیت انسانی و فردیت در دنیا زنده بماند. […]

از مجموعۀ جملات قصار   داشتن یا بودن  اریک فروم   به انتخاب: م. بوذری   1- حرص و آرامش دافع یکدیگرند. ۲- بقای نوع بشر موکول به تغییر بنیادی در قلب انسان است. ۳- هرچه کمتر تملک داشته باشیم بیشتر می توانیم عشق بورزیم. ۴- (ص۵۳) پایه اقتدار غیرمعقول بر زور است ولی اقتدار […]