Tag: اساطیر مسیحی یهودی

سخنرانی مراد فرهادپور در جمع دانشجویان دانشگاه تهران با عنوان “فرهنگ، فضا، و شهر” سخنرانی مراد فرهادپور در جمع دانشجویان شهرسازی این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: قسمت اول (فرهنگ و فضا و شهر) قسمت دوم (پرسش و پاسخ ها)       مسئلۀ برجسته شدن مکان در اندیشه و سیاست عصر حاضر در […]