Tag: اساطیر مصر

ارتباط ما ایرانیان با گذشته فرهنگی و تمدن تاریخی خود آیدین آرتا افسانه اوزیریس Osiris و فرزند او هوروس Horous شاید مهمترین و محوری ترین داستان اسطوره ای در مصر باستان باشد که قدمت و آغاز این افسانه به روایت اسطوره به قدمت تاریخ جهان و بسیار کهن تر از پیدایش سرزمین مصر است. به […]