Tag: اساطیر ملل

مقایسه تطبیقی اسطوره ضحاک با اساطیر ملل دیگر مقایسه تطبیقی اساطیر از آنجایی که اسطوره‌ها با ناخودآگاه انسان‌ها سر و کار داشته و از زوایای باورهای اصیل و طبیعی آنها در روزگارانی که هنوز علم و فلسفه بر دماغشان مسلط نشده بود، بر جوشیده‌اند، ورای زبان‌ها و مرزها و نژادها، گاه بن مایه‌های مشترک بسیاری […]