Tag: استاد حسین بهروزی نیا،ساز بربط،ساز ایرانی،ذائقه موسیقایی،ساز عود

شناخت ساز ایرانی و ذائقۀ موسیقایی مصاحبۀ بهاره بوذری از وبسایت چیستی ها با استاد حسین بهروزی نیا   بربت که خاستگاه اصلی آن به تمدن ایلامی (۴۲۰۰ سال پیش) باز می گردد، یکی از قدیمی‌ترین سازهای ایرانی است که در دوره ساسانیان بسیار رواج داشته ولی به تدریج خصوصا در سیصد سال اخیر به […]