Tag: اسلام و دموکراسی

درباره ” اسلام و جمهوریت “ سخنرانی داود فیرحی تأملی در: الف) مفهوم “جمهوریت” ب) طرح اجمالی نظریه ها و الگوهای حکمرانی در تمدن اسلامی ج) نسبت این الگوها با  “رضایت عمومی” و جمهوریت تهران؛ حزب اتحاد ملت ایران اسلامی ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: درباره اسلام و جمهوریت – […]