Tag: اصطلاح شناسی

  دوش رفتم به در میکده خواب‌آلوده خرقه تر دامن و سجّاده شراب‌آلوده آمد افسوس‌کنان مغ‌بچه‌ی باده‌فروش گفت بیدارشو ای رهرو خواب‌آلوده   مغ‌بچه‌ی باده‌فروش=عقل کلّی   شست‌وشوئی کن و آنگه به خرابات خرام تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده   هوسرل تا اینجا آمده است. [اما] این شستشو یا منطقی است(مانند آنچه […]

    دکتر سید احمد فردید احمد فردید در دوران حیات طولانی خود هیچ اثری منتشر نکرد. بطوری که به «فیلسوف شفاهی» مشهور شد.برخی از منتقدان وی معتقدند که دلیل این امر تغییر جهت‌های مکرر فکری او بوده و اینکه او مایل بود مدرک مکتوبی نزد کسی نداشته باشد تا بتواند افکارش را مکرراً نفی […]