Tag: اصغر فرهادی

کُند کردن ناآشناساز ادراک ریتم در روایت فیلمنامه ی “چهارشنبه سوری” نوشته اصغر فرهادی، مانی حقیقی محمد هاشمی   ژنت “حالت” را به دو قسمت تقسیم کرده است: ۱- نقطه نظر (Perspective) و ۲- فاصله (Distance). در “داستان” رویدادهای زیادی وجود دارد؛ امّا وقتی راوی شاهد آن رویدادها نباشد و آن ها را روایت نکند، […]

نگاهی به فیلم «گذشته» بر اساس منطق پارادوکسی دریدا/دنیای پیچیده‌ی روابط پیچیده‌ی آدم‌های پیچیده محمد هاشمی تقریباً می توان گفت در تمام فیلمنامه هایی که فرهادی تا کنون، فیلم هایش را بر آن ها بنا نهاده است، از «رقص در غبار» تا «گذشته»، جهان های داستانی بر منطق پارادوکسی استوار بوده اند. فرهادی در تمام […]

بینامنیت در فیلم فروشنده با تکیه بر ایماژ و زبان تصویر* معصومه بوذری چکیده از نظر رولان بارت، رمزگان ها در جهان متن، ثابت نیستند و به تبع آنها، معنا نیز ثابت نخواهد بود. همچنین است آنجا که در متن های روایی، با کهن الگوهای اسطوره ای مواجه هستیم؛ که هم در یک قیاس وجوه […]