Tag: امام حسین

از: مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری در این نوشتار سعی خواهیم نمود، به اختصار، زوایایی از اندیشه های محمدتقی جعفری را درباره ی عظمت واقعه عاشروا و نقش آن در بازیابی کرامت و ارزش های از دست رفته ی انسان در قرون اخیر، بیان کنیم. … محمدتقی جعفری در نظریه ی خود سه […]