Tag: امر دینی در جهان معاصر

عاشورا به مثابه امر دینی در جهان معاصر بازنشر سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی با عنوان «عاشورا به مثابه امر دینی در جهان معاصر» مکان: شورای فرهنگی هدایت؛ شهرستان بهبهان تاریخ: ۲۰ و ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۸   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: عاشورا به مثابه امر دینی در جهان معاصر – قسمت اول […]