Tag: امید اجتماعی

آگاهی یا امید فایل صوتی سخنرانی دکتر سوسن شریعتی موضوع: آگاهی یا امید مؤسسه فردای پارس (مشهد) به تاریخ ۱۸ فروردین ۹۸ در شرایطی که از امید قدسی زدایی شده است امید به مثابه یک پروژه مطرح می شود؛ که باید توام با شناخت و مسئولیت باشد: شناخت دقیق از  ابعاد و اجزای مسائل اصلی جامعه […]

    سخنرانی دکتر حسین پاینده، دکتر بیژن عبدالکریمی و دکتر نعمت الله فاضلی سه شنبه ۸ اسفند ۹۶ در همایشِ «امید اجتماعی در ایران» در دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی   سخنرانی دکتر حسین پاینده را از اینجا گوش کنید: سخنرانی دکتر حسین پاینده   سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی را از اینجا گوش […]

      دکتر نعمت الله فاضلی سخنرانی در انجمن فلسفه میان فرهنگی ایران موضوع: مساله امید اجتماعی در ایران معاصر جلسه اول از “سلسله سخنرانی های بیم ها و امیدها در جهانی پر مخاطره”   ادامه مطلب > > > >