Tag: امیرحسن چهل تن

سرنوشت تراژیک آوانگارد بودن صادق هدایت به سه روایت امیرحسن چهل تن منیرو روانی پور حسین پاینده   امیرحسن چهل تن صادق هدایت هفتاد سال پس از انتشار بوف کور، مهمترین اثر داستانی او و مشهورترین رمان فارسی، همچنان سوژه ای باب روز است؛ در حوزه های روشنفکری بحث درباره ی او هرگز فروکش نکرده […]