Tag: انتشارات نقد فرهنگ

  از فلسفه تا هنر (در جست‌وجوی پلی میان نظر و امر هنری) به کوشش معصومه بوذی، بهاره بوذری در گفت‌وگو با: ۱)  دکتر ناصر فکوهی ۲)  دکتر بیژن عبدالکریمی ۳)  دکتر سید جواد میری ۴)  دکتر حمیدرضا شعیری ۵)  دکتر حسن اکبری بیرق ۶)  دکتر جبار رحمانی ۷)  عمادالدین باقی ۸)  دکتر حسین بیات […]

  ایران امروز و فردا دکتر سید جواد میری به کوشش: معصومه بوذری، حامد درودیان کتاب ایران امروز و فردا دربارۀ پرابلماتیک ایران معاصر و افق آیندۀ این کشور است. نظرات دکتر میری برای پژوهشگران علوم اجتماعی، سیاستگذاران امور کلان و تنظیم‌کنندگان سندهای آینده پژوهی قابل تأمل و راهگشاست. از متن کتاب: «وقتی دربارۀ ایران […]