Tag: انقلاب ۱۹۱۷

چهرهٔ دوگانهٔ اکتبر – سخنرانی دکتر بابک احمدی در همایش صد سال پس از انقلاب ۱۹۱۷ روسیه– انجمن علوم سیاسی ایران این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: بازخوانی انقلاب روسیه از دیدگاه منافع توده ها   توضیح: همایش دو روزه «صد سال پس از انقلاب ۱۹۱۷» از سوی انجمن علوم سیاسی ایران در خانه اندیشمندان […]