Tag: اون شب که بارون اومد

نگاهی ساختارگرایانه به مستندِ “اون شب که بارون اومد”، ساخته ی کامران شیردل معصومه بوذری   مستندِ “اون شب که بارون اومد … یا … حماسه ی روستازاده ی گرگانی” (۱۳۴۷)، ساخته ی کامران شیردل،  ساختار یکپارچه ای دارد که بر اساس پرداخت موازی به دو حقیقت متضاد شکل گرفته؛ و نتیجتاً فیلم را به […]