Tag: اگو

بررسی کارکرد تقویمی اگو در پدیدارشناسی استعلایی هوسرل   عباس یزدانی مهدی پاک نهاد   بخش عمده ای از تلاش های هوسرل در توصیف نحوه عملکرد آگاهی، به بحث اگو و چگونگی کارکرد تقویمی آن اختصاص یافته است. هدف این نوشتار این است که نقش اگو در پدیدارشناسی استعلایی هوسرل و جایگاه محوری آن به […]