Tag: ایرانشهری

بازخوانی جامعه شناختی روایت سیدجواد طباطبایی از نظریه عام اصلاح دینی دکتر سید جواد میری مقالۀ “بازخوانی جامعه شناختی روایت سیدجواد طباطبایی از نظریه عام اصلاح دینی” در مجله علمی-پژوهشی جامعه پژوهی فرهنگی ارائه شده است. دکتر میری در این مقاله خاستگاه و انگیزه ها و اهداف اندیشۀ ایرانشهری دکتر سید جواد طباطبایی را واکاوی […]

ایرانشهری رجعت به ساسانیان است مصاحبۀ فرهیختگان با دکتر سید جواد میری   اساسا کارکرد جامعه‌شناسی چیست و چرا برخی در مقابل جامعه‌شناسی موضع می‌گیرند؟ این مساله را در کتاب روایت‌های موازی در علوم انسانی اشاره کرده‌ام که متاسفانه در ایران وقتی صحبت از جامعه‌شناسی (معادل سوسیولوژی) می‌شود، فکر می‌کنند که سوسیولوژی یک رشته دانشگاهی […]

تز ایرانشهری دکتر سید جواد طباطبایی – تقریر بهروز زواریان   ? تز شماره یکم   ? ایران، سرزمین همه ما ایرانیان است. ایرانیان ” نام‌عام ” همه ” ما ” یعنی مردمانی است که به طور تاریخی از کهن‌ترین روزگاران، در آن سکونت گزیده‌ و تقدیر تاریخی آن سرزمین و تقدیر تاریخی خود را […]

اندیشه ایرانشهری (مختصات و مؤلفه های مفهومی)   دکتر حاتم قادری   مقاله ی حاضر با تبیین برخی مفاهیم، اصول و نظریه های مندرج در فرهنگ و اندیشه ایرانی در دوره پیش از اسلام کوشیده است مجموعه فکر ایرانی را به مثاله دستگاهی منسجم و متعامل نشان دهد. بر این اساس هندسه فکر ایرانی از […]

ایرانشهری در آثار یونانی: با تأکید بر آثار فلسفی سیاسی افلاطون – گزنفون (۲)   حاتم قادری   ایرانیان و یونانیان در راستای گسترش فضای زندگانی خود، خیلی زود با یکدیگر در تماس قرار گرفتند: به رغم غلبه سویه های سیاسی – نظامی، نباید از سویه های تأثیرگذاری و تأثیرپذیری سیاسی، فلسفی-دینی صرف نظر کرد. […]

ایرانشهری در آثار یونانی: با تأکید بر آثار فلسفی سیاسی افلاطون – گزنفون (۱)   حاتم قادری   ایرانیان و یونانیان در راستای گسترش فضای زندگانی خود، خیلی زود با یکدیگر در تماس قرار گرفتند: به رغم غلبه سویه های سیاسی – نظامی، نباید از سویه های تأثیرگذاری و تأثیرپذیری سیاسی، فلسفی-دینی صرف نظر کرد. […]

    دکتر سید جواد میری یک ایده آکادمیک مبتنی بر تحقیقات میدانی و درک عمیق از مفهوم ادیان جهانی باشد، ماحصل یک استراتژی نومحافظ هکارانه سیاسی بود که اتفاقا ب هجای اینکه بیاید یک حقیقتی را ترسیم کند داشت یک نقشه راهی را تزریق م یکرد که برای اینکه آمریکا بعد از فروپاشی شوروی […]

  دکتر سید جواد میری نژاد پرستی فقط بیولوژیک نیست بلکه نژاد پرستی فرهنگی، نژاد پرستی دینی، مذهبی و سیاسی داریم، مثلا رنگ پوست که یکی از مولفه های تمایز دهنده است، مثلا رنگ پوست سفید، که رنگ پوست سفید اسلاویک، آیریش، خاورمیانه ای و …داریم که بین اینها تفاوت قائل میشوند. و هرکدام از […]

  دکتر سید جواد میری بررسی های کارشناسانه نشان می دهد کسانی که در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی با ایده ی موسوم به ایرانشهری قرابت پیدا کرده اند از ایده ی جمهوری اسلامی عبور کرده و در صدد بازتعریف ولایت فقیه برآمده اند!   ادامه مطلب > > > >