Tag: ایران بزرگ فرهنگی

تاملی درباره زبان فارسی و هویت ایرانی موضوع مصاحبه: تاملی درباره زبان فارسی و هویت ایرانی گفتگوی با دکتر سید جواد میری – توسط مجله ی “مدیریت ارتباطات” ۲۵ مرداد ۱۳۹۷   این مصاحبه را از اینجا گوش کنید: تأملی دربراه زبان فارسی و هویت ایرانی     نقشه ای از ایران: Map showing the […]