Tag: ایران

  جستاری در نظریه های ادبی از یونان تا ایران تأثیر تئوری های ادبی بر شعر و ادبیات موضوعی است که در سالهای اخیر غالباً در نوشته ها یا سخنرانی ها به آن اشاره شده است. از خود من بارها سؤال شده است که با نظریه های ادبی جدید چه برخوردی داشته ام، چه تأثیری […]

        درباره ی ایران و زبان فارسی صادق هدایت در سال ۱۳۲۷ آقای سید حسن تقی زاده خطابه ای در دانشکده ادبیات تهران با عنوان “زبان فصیح فارسی” ایراد کرد که متن آن چندی بعد در مجله ی یادگار منتشر شد. صادق هدایت، که من چند بار درباره ی ایران پرستی پرشوق […]