Tag: اینگمار برگمان

سفر اسطوره ای قهرمان در “توت فرنگی های وحشی” محمد هاشمی … ساعت بی عقربه ای که بورگ در رویاهایش می یابد و مواجه شدنش با جنازه خود در ارابه نعش کش، بر امری دلالت دارد که من با عنوان آنتروپی فیزیکی در این مقاله از آن یاد می کنم. به طور خلاصه، آنتروپی فیزیکی […]