Tag: بنیامین

سخنرانی مراد فرهادپور در جمع دانشجویان دانشگاه تهران با عنوان “فرهنگ، فضا، و شهر” سخنرانی مراد فرهادپور در جمع دانشجویان شهرسازی این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: قسمت اول (فرهنگ و فضا و شهر) قسمت دوم (پرسش و پاسخ ها)       مسئلۀ برجسته شدن مکان در اندیشه و سیاست عصر حاضر در […]

مکتب فرانکفورت، مکتب اندیشمندان تیزبین Die Frankfurter Schule   این بحث در مورد مکتب فرانکفورت Frankfurter Schule است که بیش از هر چیز، به خاطر ارائه برنامه‌ای که «نظریهٔ انتقادی جامعه» خوانده می‌شود، شهرت یافته‌است. هدفِ نظریه انتقادی Kritische Theorie که تأثیر شگرفی بر اندیشه سیاسی و اجتماعی قرن بیستم بر جای گذاشت رها ساختن […]