Tag: بهرام بیضایی

  تیری از زمین تیره تا گیهان خوانشی از “آرش” بیضایی، مبتنی بر نظریۀ تحلیل گفتمان   معصومه بوذری گام نهادن در دنیای اسطوره ­ها، برای نویسندۀ دوستدار میراث و تاریخ کهن، یک تمایل اجتناب ­ناپذیر است‎، آن هم نویسنده ­ای که در خانواده­ ای بزرگ شده باشد متعلق به این میراث. چنین بینش و […]

تئاتر شرقی از نگاه بهرام بیضایی   نگاهی متفاوت و بررسی تطبیقی تئاتر سنتی شرق موضوع مقاله‌ای‌است که بهرام بیضایی آن را در سال ۱۳۴۹ منتشر کرده؛ که در اینجا از نظر می گذرانیم: تئاتر شرقی – بهرام بیضایی – ۱ تئاتر شرقی – بهرام بیضایی – ۲ تئاتر شرقی – بهرام بیضایی – ۳ […]

  ترجمان تصویر “زمان اسطوره ای” در سینمای بیضایی دکتر ابراهیم محمدی مریم افشار سینمای بهرام بیضایی را می توان نوعی “ترجمان تصویری اسطوره” دانست؛ این البته از جهتی، خود یکی از مشخصه های اصلی روایت و ادبیات (اینجا ادبیات نمایشی) مدرنیستی و پسامدرنیستی است. بیضایی در امروزی کردن اسطوره ها و برداشتی نو از […]

نامه های بی نشان خوانشی از نمایش “افرا”، کار بهرام بیضایی   دکتر امیرعلی نجومیان “این تکنیک از سویی احترام‌ به مخاطب و درگیر کردن او در متن است،اما از سوی دیگر،تماشاچی فرصت‌ پاسخ‌گویی ندارد،چرا که تک‌گویی‌ها چنان بدون قطع انجام می‌شود که‌ تماشاچی قدرت مشارکت خود را در«نوشتن متن»از دست می‌دهد و آنچه‌ می‌ماند […]

نقد جامعه شناختی نمایشنامۀ چهارصندوق بهرام بیضایی فرزانه حیدری محبوبه خراسانی فریدون وحیدا   نمایشنامۀ چهارصندوق نوشتۀ بهرام بیضایی با درون مایۀ سیاسی _ اجتماعی در دهۀ چهل یکی از مناسب ترین نمونه های آثار این نمایشنامه نویس برای نقد جامعه شناختی ادبیات است. نقد جامعه شناختی ادبیات با ایجاد پیوند میان اثر ادبی و […]

  اکثر زندگی ما یک تک گویی بزرگ است   مصاحبه با بهرام بیضایی   در جایی به دنیا آمده ایم که تئاترهایش بی چیز بود. تغزیه بی چیز است. من تئاتر بی چیز را در منبع اش کشف کردم.   ادامه مطلب   > > > >