Tag: بهروز زواریان

تز ایرانشهری دکتر سید جواد طباطبایی – تقریر بهروز زواریان   ? تز شماره یکم   ? ایران، سرزمین همه ما ایرانیان است. ایرانیان ” نام‌عام ” همه ” ما ” یعنی مردمانی است که به طور تاریخی از کهن‌ترین روزگاران، در آن سکونت گزیده‌ و تقدیر تاریخی آن سرزمین و تقدیر تاریخی خود را […]