Tag: بهناز خسروانی

یکصد ایده دراماتیک با شاکله فلسفی نگاهی به جوهر درام نویسی بهناز خسروانی   یکصد ایده دراماتیک با شاکله فلسفی: نگاهی به جوهر درام‌نویسی نویسنده:خسروانی ، بهناز ناشر: نقد فرهنگ سال انتشار: ۱۴۰۰ شابک: ۹۷۸۶۲۲۶۶۸۲۱۹۰ تعداد صفحات: ۴۷۶ زبان: فارسی نوبت چاپ: ۲ شمارگان: ۵۰۰ ارتباط با ناشر ۰۹۳۶۳۹۹۸۹۸۰ این کتاب تقدیم شده است به: […]

آنچه در پی می آید خود حاصل ایده ای است به منظور ارتباط میان ساحت فلسفه و تفکر با دنیای درام. اینکه بیاییم از بیانات اعضای گروه فلسفی تیرداد ، که در «وبلاگ چیستی ها» (http://chistiha.blogfa.com) آرشیو شده است، جملاتی را برای اندیشیدن برگزینیم؛ و پس از دست ورزی روی مفاهیم آن گفتارها، و مشقی […]

یکصد ایدۀ دراماتیک با شاکلۀ فلسفی بهناز خسروانی کتاب «یکصد ایدۀ دراماتیک با شاکلۀ فلسفی؛ نگاهی به جوهر درام نویسی» نوشتۀ بهناز خسروانی انتشارات “نقد فرهنگ” تابستان ۱۳۹۹ ۴۷۵ صفحه جوهرۀ وجودی و هستۀ مرکزی داستان و نیز درام – از روزگار اشیل، سوفوکل، اوریپید، و حتی می توانیم بگوییم از همان روزگار الواح گیل […]

آنچه در پی می آید خود حاصل ایده ای است به منظور ارتباط میان ساحت فلسفه و تفکر با دنیای درام. اینکه بیاییم از بیانات اعضای گروه فلسفی تیرداد ، که در «وبلاگ چیستی ها» (http://chistiha.blogfa.com) آرشیو شده است، جملاتی را برای اندیشیدن برگزینیم؛ و پس از دست ورزی روی مفاهیم آن گفتارها، و مشقی […]

آنچه در پی می آید خود حاصل ایده ای است به منظور ارتباط میان ساحت فلسفه و تفکر با دنیای درام. اینکه بیاییم از بیانات اعضای گروه فلسفی تیرداد ، که در «وبلاگ چیستی ها» (http://chistiha.blogfa.com) آرشیو شده است، جملاتی را برای اندیشیدن برگزینیم؛ و پس از دست ورزی روی مفاهیم آن گفتارها، و مشقی […]

آنچه در پی می آید خود حاصل ایده ای است به منظور ارتباط میان ساحت فلسفه و تفکر با دنیای درام. اینکه بیاییم از بیانات اعضای گروه فلسفی تیرداد ، که در «وبلاگ چیستی ها» (http://chistiha.blogfa.com) آرشیو شده است، جملاتی را برای اندیشیدن برگزینیم؛ و پس از دست ورزی روی مفاهیم آن گفتارها، و مشقی […]

آنچه در پی می آید خود حاصل ایده ای است به منظور ارتباط میان ساحت فلسفه و تفکر با دنیای درام. اینکه بیاییم از بیانات اعضای گروه فلسفی تیرداد ، که در «وبلاگ چیستی ها» (http://chistiha.blogfa.com) آرشیو شده است، جملاتی را برای اندیشیدن برگزینیم؛ و پس از دست ورزی روی مفاهیم آن گفتارها، و مشقی […]

آنچه در پی می آید خود حاصل ایده ای است به منظور ارتباط میان ساحت فلسفه و تفکر با دنیای درام. اینکه بیاییم از بیانات اعضای گروه فلسفی تیرداد ، که در «وبلاگ چیستی ها» (http://chistiha.blogfa.com) آرشیو شده است، جملاتی را برای اندیشیدن برگزینیم؛ و پس از دست ورزی روی مفاهیم آن گفتارها، و مشقی […]

نفس های شهر خاطره می سازند برای رهگذر   دی ماه سفری چند روزه به زاهدان پیش آمد. برای اولین بار این شهر را می دیدم. عادت دارم به تمام ابعاد شهر و اتمسفر و فضای شهری به عنوان یک کل یکپارچه نگاه کنم. زاهدان برایم تداعی کلمۀ “خاموشی سپید” بود. خاموشی و سکوت. یا […]