Tag: تئاتر شورایی

تئاتر شورایی (اسلوبی عملی برای استفاده مؤثر از هنر نمایش در محیطهای آموزشی) الف) کلیات تئاتر شورایی اسلوبی کاربردی – آموزشی است که با اهداف تعلیمی و تربیتی محیطهای آموزشی کاملاً در انطباق است. این اسلوب را آگوستو بوال کارگردان، مربی و پژوهشگر برزیلی در دهه ۱۹۷۰ میلادی در کشور برزیل و بر اساس نظام […]