Tag: تاریخ اندیشه ایران

    تکوین مفهوم “قانون” در ایران تقریر بخشی از مباحث “تاریخ اندیشه ایران”   دکتر داوود فیرحی   1) ایران، پدیده ای منحصر به فرد تاریخ اندیشه سیاسی در ایران یکی از پرنوسان ترین و در نتیجه جذاب ترین حوزه های مطالعاتی است. ایران به عنوان یکی از قطب های فرهنگی و مذهبی خاورمیانه […]