Tag: تحلیل فیلم

روشنفکر ایرانی در آینۀ هامون مهرجویی هر اثر هنری واجد انسجامی درونی و ساختاری است که ماهیت آن را می سازد؛ و هنرمند تمام توان ذهنی خود را برای رسیدن به همین ماهیت یکه و ویژه می گذارد؛ تا اثری بیافریند که ظهور اندیشه و ذهنیت اولیه اش باشد. در سینمای روایی این ماهیت کاملاً […]

  تحلیل فیلم «رنگ انار» سرگئی پاراجانف The Color of Pomegranates سخنرانی دکتر فرزان سجودی برگزار شده در شنبه های سینما و فرهنگ تاریخ ۲ دی ۹۶ یازدهمین شنبه ی سینما و فرهنگ   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: بخش اول سخنرانی دکتر سجودی بخش دوم سخنرانی دکتر سجودی بخش سوم پرسش و […]

مدرسه ملی سینما دانش تحلیل و نقد را رشد دهد/ انواع روایت‌پردازی گفتگو با دکتر حمیدرضا شعیری   منبع: خبرگزاری مهر   سینما هنر و صنعتی است که از نظام نشانه ای پیچیده و چندوجهی برخوردار است و تصویر، صدا، موسیقی، رنگ، نور، خط، کاربرد افکت های مختلف و… جزو همین نظام و به عنوان […]