Tag: تحلیل گفتمان

تحلیل گفتمان فیلمهای سیاسی-اجتماعی: نگاهی به «پارتی» سامان مقدم سید علی اصغر سلطانی   تنها از طریق بررسی این نظام های گفتمانی کلان است که می توان به درک درستی از هر اثر هنری دست یافت. بررسی نشانه شناختی هنر به طور عام و سینما به طور خاص اگرچه راهگشاست و زوایای تاریکی از کارکرد […]

تحلیل گفتمان «جدال سعدی با مدعی» با رویکرد ایدئولوژی شناختی استعاری اسماعیل نرماشیری استعاره مقوله و ساختی زبانی است. گزینش و نوع کاربست استعاره ها در ایده پردازی و تبیین آن بسیار اهمیت دارد. پس استعاره ها لزوما نشان دهنده ایدئولوژی و غرض فکری شاعر و نویسنده است. از آنجا که ایدئولوژی موجب تولید استعاره […]

تحلیل گفتمان اوصاف طبیعت و احوال اجتماع در اشعار مهدی اخوان ثالث براساس رویکرد ون دایک حلیمه میراحمدی دکتر اطهر تجلی اردکانی در این مقاله، در هم تنیدگی اوصاف طبیعت و احوال اجتماع در برخی از اشعار مهدی اخوان ثالث با نگاهی بر تحلیل گفتمان انتقادی و بر اساس مربع ایدئولوژیک ون دایک بررسی شده […]

صدای زنانه در ادبیات معاصر ایران ابراهیم فیاض زهره رهبری این مقاله ادبیات را با تمام الزامات ادبی خود به عنوان روایتی از زبان در نظر می گیرد و دو نسل از نویسندگان را با توجه به متغیر جنسیت تحلیل می کند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل گفتمان و وارد کردن گویه […]

ارائه مدلی برای تحلیل گفتمان انتقادی فیلم محمدمهدی فرقانی سید جمال الدین اکبرزاده جهرمی با سیطره روز افزون تصاویر در دوران معاصر و غلبه «فرهنگ دیداری»، توجه به روش های تحلیل تصاویر و متون دیداری نیز افزایش یافته است. در این مقاله تلاش می کنیم تا ضمن اشاره به پیچیدگی های نظری تحلیل تصاویر به […]

تحلیل گفتمان به روش روث وُداک و جیمز پل جی فایل صوتی جلسه پنجم تحلیل گفتمان دکتر مصطفی مهرآیین   این جلسه به توضیح مفهوم روش تحقیق در تحقیقات اجتماعی، و روش تحلیل گفتمان روث وداک و جیمز پل جی اختصاص داشته است.   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: تحلیل گفتمان دکتر مهرآیین […]

تحلیل گفتمان و تحلیل سامانه شرح نظریه مایکل هلیدی، فوکو و فرکلاف دکتر مصطفی مهرآیین برگزار شده در: موزه ملک   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: شرح نظریه مایکل هلیدی، فوکو و فرکلاف – قسمت اول شرح نظریه مایکل هلیدی، فوکو و فرکلاف – قسمت دوم شرح نظریه مایکل هلیدی، فوکو و فرکلاف – […]

درسگفتار «تحلیل گفتمان» شرح نظریه سوسور، باختین، و هلیدی؛ و جایگاه آن ها در تحلیل گفتمان  فایل صوتی درسگفتار «تحلیل گفتمان» سوسور، باختین و هلیدی دکتر مصطفی مهرآیین شانزدهم مرداد ۹۷ موزه ملک شرح نظریه سوسور، و باختین، و هلیدی و جایگاه آن ها در تحلیل گفتمان     این درسگفتار را از اینجا گوش […]

تحلیل گفتمان انتقادی مکتوبات حلاج بر مبنای الگوی لاکلائو و موف فائزه عرب یوسف آبادی  با توجه به تفاوت در گفتمان شریعت محور و طریقت محور در روزگار حلاج، پژوهش حاضر در تلاش است تا با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی، به تحلیل گفتمان انتقادی ناظر بر مکتوبات فارسی و عربی حلاج بر مبنای الگوی […]

گفتمان و تحلیل گفتمان انتقادی محمد فاضلی  نظریه ی اجتماعی در نیمه ی دوم قرن بیستم شاهد توجه خاص به مقوله ی زبان بوده است. «چرخش زبانی» اصطلاحی است که درباره ی همین امر به کار برده می شود. رواج مفهوم «گفتمان» در علوم انسانی نیز محصول همین چرخش زبانی است. در مقاله ی حاضر […]