Tag: تحول روایت

چالش های نشانه-معناشناختی گفتمان ادبی سیر تحول روایت   فایل صوتی سخنرانی دکتر حمیدرضا شعیری «چالش های نشانه-معناشناختی گفتمان ادبی – سیر تحول روایت»   دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷   مرکز پژوهش های زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: چالش های نشانه-معناشناختی گفتمان ادبی ۱ چالش های نشانه-معناشناختی گفتمان […]