Tag: ترجمه و تألیف

به فرهنگ چندصدایی و دموکراتیک باور بیاوریم مصاحبه با دکتر حسین پاینده فعالیت‌های شما درزمینهٔ‌ نقد ادبی، صرف‌نظر از آموزش، حوزه‌های مختلفی از قبیل تألیف، ترجمه و ویراستاری را شامل می‌شود. در گفت‌وگوی قبلی که در شماره ۳۲۲۷ روزنامه آرمان داشتیم با تکیه‌بر آثار تألیفی شما به مقوله‌ نقد ادبی پرداختیم. اگر موافق باشید در […]