Tag: تعادل

    اشاره ای به تعادل آنتیگونه و انقلاب فرانسه از نظر هگل معصومه بوذری «از نظر هگل روح هر ملت از تاریخ و دین و اندازه ی آزادی سیاسی اش چه از لحاظ تأثیر چه از لحاظ کیفت، جدایی ناپذیر نیست. بلکه اینها سخت به هم پیوسته است. هگل به ضرورت تاریخ تکیه می […]