Tag: تفسیر دینی

نقد و بررسی کتابِ “بررسی امکان تفسیر دینی از فلسفه ی افلاطون” فایل صوتی جلسه ی نقد و بررسی کتابِ “بررسی امکان تفسیر دینی از فلسفه ی افلاطون” با حضور دکتر انشاءالله رحمتی، دکتر بیژن عبدالکریمی و دکتر هادی جعفری برگزار شده در نشست هفتگی شهر کتاب سه‌شنبه ۱۸ دی ماه ۹۷ ساعت ۱۶:۳۰   […]

  دکتر بیژن عبدالکریمی این مقاله در صدد است، با نگاهی به آثار دوره جوانی سید احمد فردید، خطوطی از سیمای شخصیت و اندیشههای مرحلۀ بعدی حیات فکری و نظری او در اختیار قرار دهد تا از این طریق زمینۀ قضاوت های علمی تر و منصفانهتری درباره مراحل بعدی شخصیت و تفکر او فراهم آید […]