Tag: تفسیر مثنوی

  بخشی از تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی جلال الدین محمد مولوی؛ اثر علامه جعفری   موضوع چهارم- آیا ادبیات گذشتگان توانسته است ارزش‌های اخلاقی و زیبایی شناسی را نه تنها در قفسه کتابها بلکه در زوایای قلوب ما نیز حیات جاودان ببخشد؟   شاید با نظر دقیق به مسائل گذشته، این واقعیت روشن […]