Tag: تفکر اثربخش

تفکر اثربخش و نویسندگی خلاق مصاحبۀ بهاره بوذری از وبسایت چیستی ها با دکتر محمدعلی نویدی   *به نظر شما شناخت نویسنده از واقعیت‌های جامعه خودش و جهان و میزانِ آشنایی‌ای که با تحولات و رخدادهای اجتماعی دارد، چقدر در زمان نوشتن به کمکش می‌آید و چه ضرورتی دارد؟ شما حتماً استحضار دارید که شناخت […]