Tag: ثنویت اندیشی

متفکری که «خلاف آمد عادت» می‌اندیشد گفتگوی روزنامه ایران  با دکتر بیژن عبدالکریمی      روزنامه ایران:  جناب دکتر عبدالکریمی، به نظر شما راز جذابیت دکتر شریعتی در چیست؟ شما وقتی از «جذابیت» صحبت می‌کنید پای عنصری روانشناختی را به میان می‌کشید. در صورتی که وقتی با تفکر متفکران برخورد می‌کنیم، بیش از آنکه به […]